Budoucnost bankovnictví finanční skupina GAIN Solutions vidí ve dvou hlavních směrech – personalizaci a digitalizaci. Stávající banka se bude více podobat technologické společnosti. Stejně jako ostatní odvětví služeb musí se i bankovnictví přizpůsobovat měnící se situaci, zrychlenému toku informací a poptávce klientů. Demografické složení zákazníků se vyvíjí a spolu s ním se mění i jejich požadavky. Zákazníci přejímací více kontroly nad svými finančními toky, chtějí být aktivní a spoluvytvářet optimální finanční řešení pro svůj život. K tomu všemu nesmí chybět tři klíčové prvky moderní civilizace – pohodlí, rychlost a zábava. A právě to všechno dokáže do bankovnictví vnést digitální revoluce!

Stále více bank uvažuje o využití technologie blockchain ve svém stávajícím systému. Použití blockchainové technologie umožňuje zefektivnění peněžních převodů (např. uskutečnění mezibankovních převodů v reálném čase) a snížení potřebných transakčních nákladů. Kromě finančních výhod s sebou tato technologie přináší také větší transparentnost peněžních transakcí a minimalizaci možných zásahů z vnější.

Banky 21. století se musí rozvíjet v kompletním spektru svého působení. Je třeba přehodnotit portfolio stávajících služeb a snažit se nabízet klientům řešení šitá na míru (privátní bankovnictví). Klíčovou roli hraje poznání zákazníka a jeho potřeb (získávat a analyzovat tzv. big data) – a to i těch, o kterých zatím sám neví. S tím mohou bankám pomoci nové aplikace nebo algoritmy zpracovávající klientovu finanční historii. Prováděné platby by měly být rychlejší, levnější a bezpečnější, vztahy se zákazníky osobnější, nabídka služeb a produktů co nejrozmanitější, ale zároveň přesně cílená na konkrétního zákazníka. Aby toto všechno mohly banky realizovat, budou se muset „otevřít světu“ a spojit se s profesionály ze světa IT a dalších (nejen) technologických oborů.

Velkou investiční příležitost pro nebankovní subjekty vidíme v podobě tzv. P2P platforem
, které umožňují sdílení financí bez bankovního prostředníka a které fungují na obdobném principu jako známé platformy AirBnb nebo Uber. Bankám mohou pomoci snížit náklady, které se promítají do výsledných cen hypoték, půjček a úvěrů, může pro zákazníky začít hrát klíčovou roli opět důvěryhodnost, stabilita a silné finanční zázemí namísto jednostranného zaměření na co nejnižší cenu.

Velký prostor pro inovace se otevírá také v oblasti internetového bankovnictví a vztahového managmentu – ať už jde o přímé napojení na finanční trhy, personalizovanou nabídku produktů nebo možnost videorozhovoru s osobním poradcem. Kromě finančních dat bude pro banky důležité vyhodnocovat a spravovat také sociální data svých klientů, k čemuž může sloužit například vlastní cloud k účtu. Cena za tento cloud přitom může nahradit tradiční poplatky za vedení účtu – minimálně do doby, než se takto získaná data podaří přetavit ve výnos pro banku. Bankovní API zase může sloužit jako nástroj pro otevření bankovních systémů a vybudování nových obchodních modelů.

Cílem všech těchto změn by měla být především spokojenost klienta, protože spokojenost zákazníka spolu s rychlostí reakce banky vede k úspěšnému cross-sellingu a k oboustranné dlouhodobé spolupráci založené na co nejnižších nákladech a co nejvyšších ziscích. Pouze banky, které toto pochopí a které se v následující dekádě úspěšně promění z jednostranně finančních celků v technologicko-poradensko-bankovní společnosti, budou mít šanci v narůstající konkurenci obstát.

GAIN Solutions