Energetický tým GAIN Finacial Group se zúčastnil mezinárodní konference CEE Energy Transition, která se uskutečnila 19. – 20. října 2017 v Praze, příležitostí bylo propojit experty, akademiky, profesionály i aktivisty z oblasti energetické transformace z celé střední a východní Evropy. K hlavním řečníkům konference patřil Bronis Ropė, poslanec Evropského parlamentu, který představil současné tendence energetické transformace v Evropě. Jako další vystoupil také Imke Luebbeke, vedoucí oddělení pro klima a energetiku z WWF Brusel, s tématem nových postupů implementace energetických politik.