Ve dnech 5. a 6. listopadu jsme se zúčastnili 2. České investiční konference. Spolu s českou investiční špičkou, jako jsou Jan Hajek – portfolio manažer akciového fondu TOP Stock investiční společnosti Česká spořitelna, a.s., Patrik Vyroubal – portfolio manažer ČSOB Asset Management, Miron Zelina – člen představenstva a ředidel privátního bankovnictví Privatbanka, jsme probrali aktuální možnosti na finančních trzích a nasdíleli zkušenosti a know how při oceňování společností.

Za finanční skupinu GAIN Financila group a.s. se zúčastnil předseda dozorčí rady a investiční manažer Michal Šindler.