Loading... Loading...

ENERGETIKA

Zkušenosti a znalosti v energetice jsme získali především prostřednictvím vlastních investic do výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Tyto praktické zkušenosti využíváme při výběru silných a etablovaných společností na trhu. Zaměřujeme se na diverzifikaci jak v rámci výrobního rizika, tak i v rámci geopolitického rizika. Dále podrobně analyzujeme jednotlivé sektory, jako je ropa, zemní plyn, uhlí, uran a jaderná energetika a další.
 

Proč energetika?

Páteř každé ekonomiky

Zajímáme se především o investice do výroby elektrické energie. Jde o strategický obor, který je páteří každé ekonomiky a kde poptávka kontinuálně roste díky růstu světové populace a industrializaci rozvíjejících se zemí v čele s Indií a Čínou. V portfoliu máme zastoupeny zejména České a evropské společnosti se stabilním postavením na trhu.
 

Budoucnost je decentralizace elektroenergetiky

Nové technologie, nové trendy ve výrobě

Evropské trendy potvrzují, že palivový mix v elektroenergetice bude založen na jaderné energetice v kombinaci s obnovitelný-mi zdroji a významnější místo než dnes zaujme tzv. decentralizovaná energetika. Decentrální energetika je a bude více „sexy“ zvláště ve spojení s rozvojem obnovitelných zdrojů a levnější cenou. Zlom se všeobecně očekává díky technologickým pokrokům a výrazným investicím do vývoje již kolem roku 2020.

oze
oze1

 

Růst poptávky po energiích

Páteř každé ekonomiky

Země emerging markets v čele s Čínou a Indií budou mít zásadní vliv na budoucí poptávku. Podle IEA (International Energy Agency) vzroste globální poptávka po energiích o více než 30 % během následujících dvou dekád. Dvě třetiny růstu obstarají Indie, Čína a země Středního východu. Také počet registrovaných automobilů se během tohoto období zdvojnásobí.
 
vývoj kwh
Vývoj ceny za kWh