Dne 12. 10. 2017 jsme se za přítomnosti společností ERSTE Corporate Banking a právní kanceláře HAVEL & HOLÁSEK zúčastnili semináře Generační obměna v rodinných společnostech, který byl zajímavý jak pro ty, kteří uvažují o prodejích svých společností nebo o předání v rámci rodiny, ale také pro potenciální investory. Na semináři jsme se prezentovali v roli finančnícho investora.