V pátek 17. 2. 2017 jsme se zúčastnili odborné konference Rozvoj a inovace finančních produktů 2017 pořádané VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví

Konference byla zaměřena na aktuální otázky změn na finančních trzích způsobených nízkými úrokovými sazbami a dalšími faktory, mezi něž patří především evropská i lokální regulace a nové finanční technologie, které přinášejí strukturální dopady do nastavení finančního trhu, jak z pohledu producentů finančních nástrojů, tak i v jejich vztahu ke klientům. Konference přinesla reprezentativní přehled názorů z oblasti regulace a dohledu, z praxe finančních institucí a distributorů finančních produktů a rovněž z pohledu akademické obce.

Řečníci:
ČNB: prof. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. (viceguvernér České národní banky), Ing. Tomáš Nidetzký
Ministerstvo Financí ČR: Ing. Jan Urbanec
Česká bankovní asociace: Ing. Pavel Štěpánek CSc.
NN Investment Partners C.R., a.s. : Ing. Jan Kabelka (Generální ředitel)
Generali CEE Holding: Ing. Miroslav Singer, Ph.D. (hlavní ekonom)
VŠE: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.