Loading... Loading...

NAŠE INVESTICE

Naše aktiva se nám daří zhodnocovat nad úroveň výnosu klasických bankovních vkladů zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem a se 100% návratností ‒  dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu (včetně směnek), termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Vybíráme ty nástroje, které jsou nejméně náchylné na tržní volatilitu.

 

Investujeme jen do toho, do čeho vidíme

Základem je diverzifikace


Řídíme se investiční filozofií založenou na upřednostňování investic v oborech, kterým dobře rozumíme, a v lokalitách, které jsou nám kulturně i geograficky blízké.

Dluhopisy nabízí zpravidla vyšší výnos než termínované vklady či spořicí účty. Přitom nejsou tolik rizikové jako například akcie. Dluhopisy vydávají zejména státy, samosprávné celky nebo firmy.

 

Jaké sektory sledujeme?

Dlouhodobě vyhodnocujeme

Základní sektory, které dlouhodobě sledujeme a které se mohou nacházet v našem investičním portfoliu.