Loading... Loading...

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře prohlašuji, že výše uvedené osobní údaje jsou pravdivé a souhlasím s jejich zpracováním a se zpracováním dalších osobních údajů získaných o mé osobě GAIN Solutions, s.r.o., jako správcem osobních údajů (zejména jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, email, telefonní číslo), a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Účelem zpracování osobních údajů je zajištění poskytování služeb GAIN Solutions, s.r.o., a využití osobních údajů pro marketingové účely, zasílání nabídek, informací, reklamních a jiných sdělení GAIN Solutions, s.r.o., a dalšími subjekty podnikatelského seskupení, jehož je GAIN Solutions, s.r.o., členem. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji GAIN Solutions, s.r.o., na dobu, po kterou mi bude poskytovat služby a dále na dobu 5 let, po ukončení poskytování těchto služeb. V případě, že mi GAIN Solutions, s.r.o., nebude poskytovat služby, uděluji svůj souhlas na dobu 5 let. Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat, čímž však nejsou dotčena vaše práva a povinnosti, jakož i vaše práva a povinnosti podle zvláštních zákonů. Právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v § 21 Zákona, zejména právo písemně požádat o poskytnutí informací o svých osobních údajích zpracovávaných GAIN Solutions, s.r.o., o vysvětlení, domníváte-li se, že jsou vaše údaje zpracovávány v rozporu se Zákonem, o odstranění takto vzniklého stavu, o blokování nesprávných osobních údajů, či jejich likvidaci atd.