Loading... Loading...

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Portfolio GAIN Solutions je složené převážně z nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů.Společnost není ve výběru dluhopisů vázána žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a v portfoliu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv.

 

Sektorové zaměření

Procentuální rozložení

I když každou investici posuzujeme individuálně, je možné uvést tyto klíčové sektory:

Graf potfolio 1

 
Naši portfolio manažeři neustále monitorují portfolio společnosti a optimalizují je s ohledem na aktuální příležitosti na trhu. Rozložení portfolia se může měnit dle vývoje trhu.

Riziko je aktivně řízeno, cizoměnové investice v portfoliu jsou zajišťovány.

Podíl sektorů v portfoliu se mění. Orientační pásma pro jednotlivé sektory se upravují s ohledem na aktuální rizikový profil trhu. Cílem je dosahovat maximální výnos při co nejnižším riziku.

 
 

Velikost a návratnost investice

Investice v portfoliu


bod6Průměrná výše jednotlivé investice se pohybuje ve statisících až desítkách milionů EUR.

bod6Při investicích řádově v desítkách milionů EUR lze syndikovat s regionálními partnery, investory.

bod6Průměrná délka splatnosti ve společnosti je 3-5 let, přičemž toto období lze přizpůsobit na základě individuálních podmínek transakce.

 
Vzhledem k objemu investovaného kapitálu a velikosti firem jsou nejčastějšími partnery podniky z oblasti MSP (malé a střední podnikání)