Loading... Loading...

Portfolio GAIN Solutions

Podíl sektorů v portfoliu se mění. Orientační pásma pro jednotlivé sektory se upravují s ohledem na aktuální rizikový profil trhu. Cílem je dosahovat maximální výnos při co nejnižším riziku.